PAT

מדחסים בורגיים

המדחסים הבורגיים של CompAir – הטכנולוגיה המתקדמת ביותר המבטיחה אספקה רציפה של אויר דחוס באיכות גבוהה.

המדחסים מעוצבים ומיוצרים בטכנולוגיית CNC Rotor בשילוב טכנולוגיית לייזר המתקדמת ביותר.

סדרה L

L23 - L29,RS

23-29kw

L15-L22,RS

15-22kw

L07-L11,RS

7-11kw

L02 - L05

2-5.5kw

L160 - L250

160-250kw

L90-L132,RS

90-132kw

L55-L75,RS

55-75kw

L30 - L45,E,RS

30-45kw

Heat Recovery Systems

L02 - L05

2-5.5kw

L07-L11,RS

7-11kw

L15-L22,RS

15-22kw

L23 - L29,RS

23-29kw

L30 - L45,E,RS

30-45kw

L55-L75,RS

L55-L75,RS

L90-L132,RS

90-132kw

L160 - L250

160-250kw

Heat Recovery Systems