טכנולוגיות טיהור אויר למזון | רפואי

תעודות ואישורים

עמידה בתקנים בינלאומיים:

 ISO12500-1

ISO9001-2015